k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Zápatí CI2

CI2, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, sledováním a podporou kvality života ve městech a obcích. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o činnosti systematicky podporující klimaticky odpovědný přístup jednotlivců, měst, podniků a státu. Více informací: ci2.co.cz