k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Nový Jičín: velký zájem o besedu o ochraně klimatu

Projekt „Klima se mění: od informací k akci“ cílí na dialog s veřejností o možných klimatických opatřeních v Česku. Při jejich uvádění do praxe sehrávají velmi důležitou úlohu města a obce. Mezi aktivní municipality patří v tomto směru i Nový Jičín.

Na konci listopadu se tu ve spolupráci se zdejší radnicí uskutečnila beseda na téma „Příklady dobré praxe v oblasti klimatických opatření aneb Co může udělat pro ochranu klimatu každý z nás“, kterou sledoval zaplněný sál auly Městského úřadu. 

„Moc nás potěšil zájem ze strany obyvatel Nového Jičína. Do besedy jsme zařadili i pět videoukázek z připravovaného dokumentu Česko chrání klima s cílem přiblížit lidem inspirativní klimatická opatření z jiných regionů naší země,“ přiblížil Daniel Tichý z CI2, o.p.s.

K ochraně klimatu mají inspirovat města a obce. V Nový Jičín už první kroky udělali – a my byli u toho :))“Město…

Zveřejnil(a) CI2, o p s dne Středa 4. prosince 2019