k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Uhlíková stopa a sektor dopravy

Doprava je druhým nejdůležitějším přispěvatelem k domácím emisím skleníkových plynů a tím i změně klimatu. Největší díl uhlíkové stopy v rámci dopravy připadá na osobní auta. V naší zemi jezdí či spíše různě postává 5,6 milionů osobních aut, dále 1,1 mil. motocyklů a 700 tis. nákladních aut.

Průměrné stáří osobních aut je vysokých 15 let. Všechny tyto dopravní prostředky spalují ohromné množství dovezené ropy. Podíl ekologicky příznivějšího pohonu – CNG zůstává nízký, a ještě menší je podíl elektromobilů, které je možné dobíjet s nízkou či nulovou stopou.

Podle statistik na jednoho Čecha připadá každoročně přes 10 000 kilometrů ujetých v osobních automobilech, čemuž odpovídá i vysoká uhlíková stopa tohoto druhu dopravy. Ta je celkově 11,3 mil. tun CO2, to znamená 1 100 kg na každého Čecha včetně kojenců a důchodců. Pouze osobní auta tedy „vyčerpají“ udržitelnou míru uhlíkové stopy (1000 kg CO2 ekv./rok).

Každá cesta, kde automobil nahradíme šetrnějším dopravním prostředkem (na kratší vzdálenosti kolo a pěší chůze, na delší vlak a autobus) má pozitivní vliv na klima. Případě každá cesta, kterou nevykonáme – nakupovat je možné přes internet (hromadné doručování zásilek je ekologičtější než individuální nákupy s osobním vozem), řadu pracovních schůzek můžeme nahradit schůzkami virtuálními atp.

Ještě závažnější dopad na klima má létání, a to zejména díky tomu, že létáme na velké vzdálenosti a emise skleníkových plynů uvolněné v letové výšce 10 000 metrů mají větší ohřívací efekt na atmosféru.

Každý Čech v roce 2017 (novější data nejsou k dispozici, ale čísla každoročně rostou) nalétal skoro 1000 km a tomu odpovídá stopa 102 kg. Jde ovšem o průměrné hodnoty, pokud někdo např. absolvuje 14denní luxusní dovolenou v Thajsku, vytvoří stopu 2,2 tuny.

Doporučení je proto jednoduché. Pokud nám jde o ochranu klimatu, je žádoucí omezit létání a dovolené v luxusních hotelech ve vzdálených destinacích a také preferovat skromnější a bližší destinace dostupné veřejnou dopravou.