k ochraně klimatu může přispět každý z nás

MOJE CO2

MOJE CO2 – MOJE STOPA!

Lidé po celém světě si čím dál tím více uvědomují závažnost probíhající klimatické změny. S tím souvisí i jejich zvýšený zájem podílet se na klimatických opatřeních, která snižují emise skleníkových plynů a pomáhají se přizpůsobit dramatickým dopadům spojeným se změnou klimatu.

Chcete pro ochranu klimatu udělat něco konkrétního? Spočítejte si s pomocí aplikace MOJE CO2 svou vlastní uhlíkovou stopu a dokažte, že cítíte zodpovědnost za další osud planety Země a budoucích generací lidstva. Právě váš příklad klimaticky správného jednání a chování může pozitivně ovlivnit a motivovat ostatní včetně vašeho nejbližšího okolí.

Aplikace MOJE CO2 je on-line nástroj vyvinutý odborným týmem společnosti CI2, o. p. s, která se dlouhodobě snaží v českém prostředí zvýšit povědomí o uhlíkové stopě, a to také právě prostřednictvím aplikace MOJE CO2.

Tato webová aplikace pomáhá na osobní úrovni, zejména při konkrétních běžných činnostech lidí, sledovat a po realizaci nabízených možností úspor šetřit spotřebovávanou energii, srovnat si vývoj své spotřeby v čase a dle zájmu i s jinými uživateli. Vyčísluje také velikost vlivu různých činností na osobní úrovni (výpočty dílčí uhlíkové stopy) na klima a pomáhá jejich velikost u jednotlivých činností snižovat.

Součástí je i znalostní sekce naplněná užitečnými radami a doporučeními, jak dosáhnout úspor energie, snížit spotřebu elektřiny, vody i dalších zdrojů.

Aplikace registrovaným uživatelům nabízí také funkce jako ukládání či sdílení svých výsledků, možnost srovnání s dalšími lidmi, zpětná vazba k dosaženým výsledkům – vyhodnocení ve vztahu k průměrné spotřebě a stopě.

Součástí aplikace je i tzv. týmový modul, ve kterém může se svou uhlíkovou stopou a její budoucí redukcí pracovat dvoučlenný až čtyřčlenný tým. To je velmi dobrá pomůcka např. pro školní nebo pracovní kolektivy.

Můžete ji používat přímo ve svém mobilním telefonu (optimalizované zobrazení i ovládání), tabletu, a samozřejmě na běžném počítači nebo i v chytré televizi přes webový prohlížeč na adrese www.mojeCO2.cz.

Vyzkoušejte, jak snadné je zjistit a změnit svůj životní styl a spotřebu. Děkujeme, že spolu s námi šetříte energii i klima!

Inspiraci pro vlastní klimatická řešení najdete ve videích na našem Youtube kanálu nebo na našem Instagramu / facebookovém profilu.