k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Soutěž

Do akce za naše klima: soutěž pro klimaticky odpovědné studenty

Mladí lidé po celém světě si čím dál tím více uvědomují závažnost probíhající klimatické změny. S tím souvisí i jejich zvýšený zájem podílet se na klimatických opatřeních, která snižují emise skleníkových plynů a pomáhají se přizpůsobit dramatickým dopadům spojeným se změnou klimatu.

Chcete pro ochranu klimatu udělat něco konkrétního? Zapojte se do naší soutěže „Do akce za naše klima“ a dokažte, že vy a vaši spolužáci cítíte zodpovědnost za další osud planety Země a budoucích generací lidstva. Právě váš příklad klimaticky správného jednání a chování může pozitivně ovlivnit a motivovat ostatní včetně vašeho nejbližšího okolí.

Soutěž je určená pro 2-4 členné týmy žáků a studentů 2. stupně základních škol nebo středních škol.

Úkolem každého týmu je:

Inspiraci pro vlastní klimatická řešení najdete ve videích na našem Youtube kanálu nebo na našem Instagramu / facebookovém profilu.

Harmonogram soutěže:

  • do 30. 6. 2020 přihlásit svůj tým prostřednictvím on-line formuláře na webu klimasemeni.cz a
  • splnit soutěžní úkoly a odevzdat dokumentační video na mail: info@ci2.co.cz (nejlépe zasláním odkazu na video ke stažení přes Úschovnu či obdobná datová úložiště)
  • 5. 7. 2019 – oznámení výsledků soutěže (zveřejnění třech vítězných týmů) a  její slavnostní vyhodnocení (přesný čas a místo budou včas oznámeny)

Ocenění pro soutěžní týmy:

  • každý z týmů, který splní soutěžní úkoly, obdrží zajímavé věcné ceny od partnerů soutěže
  • 3 týmy s nejpřínosnějšími klimatickými řešeními (podle rozhodnutí soutěžní poroty) se mohou těšit na „zážitkový den“, jehož součástí bude seznámení se s inspirativními klimatickými opatřeními v podobě zajímavé exkurze, ukázka jízdy elektromobilem a účast na slavnostním vyhodnocení soutěže (moderuje: Michal Žák, meteorolog České televize)
  • a tou největší odměnou bude vědomí, že váš nápad přispěje ke zlepšení životního prostředí v Česku

Soutěžní formulář