k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Nový podcast CI2 o klimatických opatřeních!

Pro všechny zájemce o téma ochrany klimatu jsme – v rámci projektu „Klima se mění: od informací k akci“ – spustili sérii podcastů. První dva natočené díly se věnovaly offsetovým projektům a také představení tzv. mikroadaptací.

O jaké typy offsetových projektů je v Česku největší zájem? A jakým způsobem se mohou zájemci zapojit do programu „Offsetujeme CO2“? Hosté: Josef Novák a Jana Smolíková z CI2, o.p.s. 

Co jsou to mikroadaptace a jaký je jejich přínos v oblasti realizace konkrétních klimatických opatření? Kde je vhodné mikroadaptace provádět? Hosté: David Kunssberger a Mirek Lupač z Agentury Koniklec.