k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Ohlédnutí za průběhem projektu v roce 2019

Podle koordinátoru projektu „Klima se mění: od informací k akci“, Daniela Tichého z CI2, o.p.s., se podařilo s osvětovými aktivitami v oblasti ochrany klimatu zavítat do řady míst v České republice. Tematické besedy na školách, s veřejností či instalace putovní klimatické výstavy – všechny tyto součásti projektu budou pokračovat i v roce 2020.

„Rádi bychom poděkovali městům, obcím a konkrétním školám, ve kterých se naše projektové aktivity uskutečnily, za velmi dobrou spolupráci při přípravě těchto akcí,“ dodal Tichý.