k ochraně klimatu může přispět každý z nás

O projektu

  • Dialog s veřejností o vhodných klimatických opatřeních na území Česka s přihlédnutím ke specifikům v jednotlivých regionech
  • Osvěta mladé generace (besedy na školách, soutěž pro středoškolské týmy motivující studenty k odpovědnému klimatickému jednání)
  • Putovní výstava o problematice probíhající klimatické změny: „Klima se mění. Změň se i ty!“
  • Zapojení místních platforem a aktivistů do realizace projektu
  • Spolupráce s experty i tvůrci již natočené dokumentární série České televize „Klima mění Česko“
  • Výroba dokumentárního filmu „Česko chrání klima“ o dobrých příkladech z praxe
  • Příprava brožury „Jak optimálně komunikovat téma klimatické změny směrem k veřejnosti“  (doporučení pro města, obce a další organizace)
  • Pravidelné výstupy v on-line médiích a na sociálních sítích o možnostech snižování emisí skleníkových plynů v Česku a adaptačních opatřeních na dopady klimatické změny

Cílem projektu je srozumitelnou formou seznámit širokou veřejnost s inspirativními a chytrými klimatickými opatřeními, která jsou realizována v různých částech České republiky – různými aktéry, tedy kraji, městy, obcemi, podniky, vědeckými institucemi, neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i aktivními jednotlivci.

Kontaktní osoby:

Mgr. Josef Novák, Ph.D. – vedoucí projektu, email: josef.novak@ci2.co.cz , tel: 736 162 066
Mgr. Daniel Tichý – manažer projektu, email: daniel.tichy@ci2.co.cz , tel: 733 578 106