k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Nová publikace: Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou informační materiál „Jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni“. Vznikl v rámci osvětového projektu „Klima se mění: od informací k akci“ a je zároveň malým ohlédnutím za dvouletým průběhem tohoto projektu, jenž byl podpořen Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zvyšování povědomí veřejnosti o pestré škále klimatických opatření je integrální součástí většiny aktivit naší obecně prospěšné společnosti. Díky zmiňovanému projektu jsme mohli v uplynulých dvou letech toto úsilí ještě zintenzivnit – výsledkem je téměř padesátka navštívených měst a obcí, kde se podařilo uskutečnit některou z dílčích projektových aktivit. Ať už se jednalo o přednášky na školách, besedy pro veřejnost, ukázky klimatické výstavy „Klima se mění. Změň se i ty!“ či natáčení dokumentárního filmu „Česko chrání klima“, ve všech případech jsme se setkali s upřímným zájmem lidí o problematiku klimatické změny, zejména o oblast možných konkrétních řešení na lokální a regionální úrovni.

Dokázat občanům srozumitelně vysvětlit důležitost, smysluplnost a výhodnost adaptačních a mitigačních opatření, nejlépe na příkladech úspěšných projektů z jejich nejbližšího okolí, je klíčem k tomu, aby česká společnost začala většinově vnímat klimatickou změnu, ochranu klimatu a vizi uhlíkové neutrality jako výzvu, která v sobě má i řadu pozitivních elementů a není tedy jen polarizujícím strašákem a hrozbou, jak se ji žel stále snaží vykreslit část zdejšího politického spektra.

Budeme velmi rádi, pokud k potřebné kultivaci a zracionálnění tuzemské debaty o řešeních klimatické krize přispěje pověstnou „kapkou vody“ i následující brožurka, do níž jsme se pokusili promítnout naše dlouholeté zkušenosti z regionů. Je určena všem zájemcům o téma klimatické změny a pevně věříme, že bude zdrojem inspirace především pro zástupce jednotlivých municipalit a krajů. Právě na jejich odvaze, kompetentnosti a schopnosti přesvědčit veřejnost o nutnosti zavádění klimatických opatření do značné míry závisí to, v jakém stavu zachováme životní prostředí a krajinu v Česku pro naše děti, vnu(č)ky a děti jejich dětí.

Josef Novák                                                    Daniel Tichý
ředitel CI2, o.p.s.                                           koordinátor projektu „Klima se mění: od informací k akci“