k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Mýty a omyly – nepravdy a dezinformace v oblasti adaptačních a mitigačních opatření

V otázkách změny klimatu přetrvává mnoho mýtů. Komunikace této problematiky a diskuse o ní ve veřejném prostoru je zatížena stále řadou nedorozumění. Samotná existence klimatických změn již sice není v tuzemsku tak masivně popírána a relativizována jako tomu bylo v předchozích dekádách, přesto především v souvislosti s konkrétními klimatickými opatřeními se éterem šíří polopravdy a často chybí i kontext. Málokdo si například spojí sucho a vlny veder s cestou do práce autem, létáním na dovolenou či nezatepleným domem, kde se spaluje uhlí.

Přitom podle průzkumu agentury STEM/MARK z léta 2019 pro společnost Skanska a Asociaci pro vodu ČR vnímá velká část obyvatel Česka závažnost klimatických změn. Skoro čtyři pětiny respondentů označilo změny jako velmi nebo poměrně závažné, 52 procent se jimi cítí osobně ohroženo. Nejčastěji šlo o mladé lidi ve věku od 18 do 29 let.

Úspěch implementace klimatických opatření závisí do značné míry i na kvalitě zdejší debaty – vedené na lokální, regionální i národní úrovni.

Je třeba dosáhnout takové úrovně demokratického diskurzu o řešeních probíhající klimatické krize, který společnost v konečném důsledku nebude ještě více polarizovat a štěpit. Cílem této stránky je tedy reagovat na často a záměrně opakující se mýty a nepravdy v oblasti řešení změny klimatu, prostřednictvím přesných, vědecky podložených, správně interpretovaných a srozumitelných informací.

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MZP ČR logo