k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Jaké je možné zachytávat srážkovou vodu?

Vysoké teploty, nedostatek srážek i nedostatečná schopnost krajiny zadržovat srážkovou vodu přináší podstatný problém. Vysušování krajiny. S vodou je proto nutné naučit se šetrně hospodařit. Začít můžeme každý na své zahradě. Jednoduchým zachytáváním dešťové vody.

Při dešti spadne na střechu každého většího domu (chalupy) velké množství srážkové vody. Vody je tolik, že to bohatě vystačí na zalévaní zahrádky a často dokonce i při zachytávání dešťové vody do nádrže, na užívání užitkové vody v domácnosti. To určitě stojí za zamyšlení. Dešťová voda je měkká a rozhodně je škoda, když končí v kanálu.

Zachytávání srážkové vody mimo budovu a její následné využití (zachytávání srážkové vody „do sudu“) je ve své podstatě tradičně využívané opatření, které napomáhá efektivnějšímu hospodaření se srážkovou vodou (zadržení během srážek a následné využití během období sucha), realizované na individuální úrovni. Zachytávání srážkové vody je technologické řešení, které přispívá k retenci srážkové vody a regulaci odtoku.

Důležitým užitkem zachytávání srážkové vody „do sudu“ je snížení spotřeby pitné nebo užitkové vody např. pro zavlažování. Dalším užitkem z hlediska ekosystémových služeb může být i lokální zvýšení biodiverzity. V omezené míře pak otevřené nádrže ochlazují okolí a tím přispívají k regulaci mikroklimatu. V zásadě se jedná o velmi jednoduše realizovatelné opatření, které nevyžaduje projekt nebo výrazné stavební zásahy. Realizace opatření vyžaduje umístění nádrže (např. sudu) na vhodné místo (typicky k okapovému svodu). Objem nádrže by měl korespondovat s velikostí sběrné plochy (čím větší plocha, tím větší objem nádrže), také by měl být zajištěn odvod nadbytečné srážkové vody v případě úplného naplnění nádrže, např. při extrémních srážkách.

Srážkovou vodu lze zachytávat z rozličných povrchů, v českých podmínkách se tradičně jedná o střechy.

Pokud je zachycená voda dále využívána např. k zálivce zeleniny, je žádoucí brát zřetel na zdravotní nezávadnost povrchů, ze kterých je srážková voda sbírána (není vhodné zalévat vodou, která stéká např. ze střechy se starou lepenkovou krytinou, kde dochází k vymývání toxických látek).

K zachytávání dešťové vody stačí snadná úprava stávajících okapů. Do svodu se zabuduje speciální „odbočka“, která vodu svede do nádrže, případně do sudu. Jestliže je sud plný a nechcete, aby voda z něj přetékala, klapka svod uzavře a další voda přitékat nebude. Mimo svodu, který svede srážkovou vodu do sudu nebo jiné nádoby, je potřeba opatřit si sítko, které přefiltruje nečistoty. Pokud byste chtěli vodu využívat i pro domácnost, je zapotřebí čistící filtr. Takovou vodu pak můžete použít třeba na domácí úklidové práce, koupání domácího mazlíčka apod.

Základní způsoby zachytávání a využití dešťové vody:

  • Vyvedení vody z okapového systému do nadzemního plechového zásobníku/sběrné nádrže; využívání vody k zálivce
  • Vyvedení vody z okapového systému do nadzemního plastového zásobníku/sběrné nádrže; využívání vody k zálivce
  • Vyvedení vody z okapového systému do nadzemního zásobníku (ostatní materiály – imitace kamene, vyzděná nádržka apod.); využívání vody k zálivce
  • Vyvedení vody z okapového systému do jezírka; vypařování dešťové vody/využívání vody k zálivce
  • Vyvedení vody z okapového systému do podzemního plastového zásobníku/sběrné nádrže; využívání vody k zálivce

Ilustrační foto: destovavoda.cz