k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Městské parky mají co nabídnout v ochraně klimatu

Jak se klimatické podmínky postupně mění, je třeba, aby města začala přijímat vhodná opatření, která pomohou adaptaci na klimatickou změnu. Jedním z nich je zelená infrastruktura (green infrastructure). Jedná se o strategicky plánovanou síť přírodních a částečně přírodních oblastí ve městech, která kromě soukromých zahrad, živých plotů nebo zelených střech, zahrnuje především parky.

Budování parku neprospěje pouze místním obyvatelům. Do asfaltového či betonového povrchu se voda nevsákne. Je proto uměle odváděna a z města se pak v létě stává tepelný ostrov (dochází k jevu, kdy jsou městské oblasti teplejší než okolní venkovské oblasti a více akumulují sluneční světlo). Park ale dokáže srážkovou vodu zadržet, funguje tedy jako prevence proti povodním a vypařená voda navíc ochlazuje město.

Stromy zabraňují sesuvům půdy a fotosyntetizují, přispívají tedy ke snížení dopadů klimatické změny.

Podle City Parks Alliance stromy také v městských parcích ročně odstraní až 7,111,000 tun toxinu ze vzduchu. Kromě spotřebovávání oxidu uhličitého a zmírnění vln veder v létě, může i obyčejný park přilákat některá zvířata a zvýšit tak biodiverzitu. Dále filtruje déšť, snižuje vodní znečištění, chrání pitnou vodu a omezuje tak výskyt nemocí, způsobených nekvalitní vodou. Čistší vzduch, celkově zlepšená kvalita prostředí, pozitivní vliv na zdraví a pohodu místních obyvatel jsou už pak jenom body navíc.

Studie National Oceanic and Atmospheric Administration z roku 2018 zkoumala nejteplejší oblasti Washingtonu, D.C. a zjistila, že intenzivní teplo se téměř vždy sdružovalo v nejhustěji zastavených městských částech. Velké parky ochlazovaly určité části až o 17 stupňů Fahrenheita (více jak osm stupňů Celsia). National Geographic píše, že tento způsob chlazení by mohl být zachráncem pro více než 600 úmrtí ročně, způsobených změnami teploty.

Avšak velká americká města nejsou jedinými místy, kde už se změna klimatu projevuje. I v České republice musíme při výstavbě nových měst či městských částí zahrnout do plánů adaptační opatření jako je výše zmiňovaná zelená infrastruktura. Snažit se mezi beton a asfalt dostat co nejvíce zeleně, třeba právě v podobě parků.

Použité zdroje:

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/benefits/index_en.htm

https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/05/climate-crisis-cities-turn-to-parks/

https://cityparksalliance.org/about-us/why-city-parks-matter/