k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Do Žďáru nad Sázavou míří výstava a besedy

Od 6. do 20. prosince bude ve žďárském Kině Vysočina instalována výstava „Klima se mění. Změň se i ty!“ V úterý 17. prosince navíc tamtéž proběhne dopolední beseda pro žáky základních škol a odpolední čas bude patřit debatě s veřejností – právě na téma klimatických změn.

Přednášku a diskuzi s obyvateli Žďáru povede Michal Žák, meteorolog České televize a klimatolog z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

„Pro mě osobně je ochrana klimatu zásadním tématem, které řešíme i v našem městě. Když nás oslovil pan Tichý ze společnosti CI2 s návrhem umístění výstavy „Klima se mění: od informací k akci“ v našem městě, ani na chvíli jsme neváhali. Nejen že je důležité se změnou klimatu pracovat, ale i informovat a já věřím, že tato výstava nám v tom pomůže.“ říká k výstavě Martin Mrkos, starosta města Žďár nad Sázavou.

Zmiňované osvětové akce připravilo pro své občany město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s obecně prospěšnou společností CI2.

„Otázka života ve zdravém a klimaticky stabilním prostředí je z pohledu soudobé české společnosti jednou z jejích nejaktuálnějších výzev. Důležitost ochrany klimatu a informování veřejnosti o řešeních probíhající klimatické krize si uvědomuje čím dál tím více subjektů v České republice. Jsme rádi, že i ve Žďáru nad Sázavou se tomuto tématu věnuje v poslední době velká pozornost,“ uvedl Daniel Tichý z CI2, o.p.s.

Výstava i obě besedy jsou součástí projektu „Klima se mění: od informací k akci“. „V rámci projektu jsme letos připravili více jak deset besed na SŠ a ZŠ v různých koutech Česka a další chystáme na rok 2020. Těší nás, že ta letošní poslední proběhne právě ve Žďáru. Při besedách klademe velký důraz na ukázku příkladů dobré praxe v oblasti klimatických opatření, aby mladí lidé měli možnost se s nimi seznámit, zhodnotit je a třeba se jimi nechat inspirovat. V nasbírání těchto příkladů nám pomohlo i nedávné natáčení dokumentu ‚Česko chrání klima‘, při němž jsme opakovaně navštívili Vysočinu včetně Žďáru nad Sázavou. Střih dokumentu je nyní v plném proudu a veřejnosti bychom ho rádi představili na konci ledna 2020,“ dodal Tichý.

„Při všech dosavadních besedách bylo zřejmé, že studenty téma změny klimatu zajímá. Věřím, že se nám podařilo alespoň u některých z nich zasít zájem o to, co můžou pro ochranu klimatu udělat jako jednotlivci, a že budou rovněž přemýšlet častěji o této – pro ně do budoucna velmi důležité – problematice,“ doplnil Michal Žák

Projekt „Klima se mění: od informací k akci“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.