k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Premiéra Česko chrání klima bude na Den Země

„Česko chrání klima“ je název informačně-osvětového dokumentu, který se věnuje příkladům dobré praxe v oblasti ochrany klimatu. Reportáže vznikaly v různých částech naší země a jejich společným jmenovatelem byla konkrétní klimatická opatření, která provádějí města, kraje, podniky, neziskové organizace, ale i aktivní jednotlivci. Dokument bude v celé podobě premiérově zveřejněn na Den Země 🌍 – 22. dubna 2020.

Nedílnou součástí natáčecího týmu, který ve druhé polovině roku 2019 zavítal do dvaceti lokalit v celkem osmi krajích, byl i kameraman JAN KALENSKÝ. Jaké byly jeho hlavní dojmy a zkušenosti z celého projektu?

  • Která z natočených klimatických opatření vás obzvláště zaujala a mohou podle vás být inspirací pro celé Česko?

„Velmi mne zaujalo energetické propojení tří budov – radnice, školy a kulturního domu – v Budišově nad Budišovkou do jednoho odběrného místa. Jednak tím šetří administrativní náklady. Jednak pro výrobu tepla a elektřiny používají moderní dálkově řízené kogenerační kotle, díky kterým jsou schopni také ušetřit. A líbil se mi i edukativní rozměr, protože na všech třech místech jsou nainstalovány panely s vizuálním zpracováním informací, jaká je aktuální spotřeba, kolik energie aktuálně generuje fotovoltaika na střeše nebo kolik ekvivalentu CO2 se povedlo ušetřit od začátku projektu. Hlavně pro děti ve škole je tohle super, protože mají důkaz o tom, že to lze dělat úsporněji, neustále na očích.“

  • Součástí dokumentu jsou i mini-portréty aktivních jednotlivců věnujících se osvětě témat, která jsou s klimatickou změnou úzce spojena. Jak na vás tyto příběhy zapůsobily?

„Jsou to velmi inspirativní lidé, s velkým přehledem a přesahem mimo svůj obor. Každé takové setkání mě vnitřně obohacuje, rád se s aktivními lidmi, kteří chtějí pomáhat společnosti, setkávám, protože mi to otevírá oči a nabíjí mě to do další práce. Snad jsme tím, že jsme jejich příběhy zpracovali, aspoň trochu pomohli dostat téma ochrany klimatu do širšího povědomí veřejnosti.“

  • Co jste si vy sám odnesl z celého natáčení? Změnilo nějakým způsobem váš pohled na ochranu klimatu?

„Uvědomil jsem si naléhavost řešení celého problému. Samozřejmě v globálním měřítku je to o tom, aby se domluvili politici, kteří zastupují jednotlivé země. To ale neznamená, že bych s tím já jako občan nemohl nic udělat. V první řadě chci volit takové strany, které mají v oblasti ochrany klimatu nějakou vizi a tohle téma je pro ně prioritou. Pak se také mohu angažovat v Dobrušce, kde bydlím, a tlačit na představitele města, aby zaváděli inovativní a mnohdy i ekonomicky levnější řešení – jako třeba pořízení užitkového elektromobilu pro technické služby. A poslední věc – snažit se sám za sebe žít odpovědně k životnímu prostředí. Konkrétně to znamená třeba nebrat si s každým nákupem v potravinách několik mikrotenových sáčků, ale nosit s sebou v kapse plátěné pytlíky, nebo nakupovat bezobalově, obecně prostě změnit své přemýšlení, zvažovat, co skutečně potřebuji k životu a snažit se snižovat svou spotřebu.“